Josef Mathias Minařík

Josef Mathias Minařík

Renomovaný malíř Josef Minařík, absolvent vysoké školy výtvarného zaměření, patří k oněm významným českým krajinářům, pro které je rodná krajina okolí Ronova nad Doubravou a Heřmaně trvalým inspiračním zdrojem.

Ve výběru námětů a tvůrčích podnětů navazuje tak vědomě na umělecký odkaz Antonína Chittussiho (1847 – 1891), ronovského rodáka a Jindřicha Pruchu (1886 – 1914), který maloval v nedaleké Běstvini v Železných horách. Optický a reálný obraz krajiny však svým podivuhodným a charakteristickým malířským rukopisem přetvořuje Josef Minařík v imaginativní krajinu, v níž se básnická vize umělce slučuje se skutečnou i tušenou krásou přírody, zakletou do zdánlivě prostých součástí krajiny, ať jsou to zlidštělé tvary stromů, keřů či tajemná, ale ve skutečnosti prostá, květomluva. Josef Minařík chápe krajinu jako interiér, v němž se odvíjí tajemný děj, dialog člověka s přírodou. Často oživuje krajinu i drobnými stavbami, které mapují umělecký itinerář slavného barokního architekta Giovanniho Santiniho Aichela, který v této krajině tvořil své sakrální stavby. Tvarová oblast, utlumená magická barevnost, vyvážená kompozice a poutavý výběr námětů vytváří často až surealistickou malířovu představu o géniu loci nejen této krajiny, ale i povšechné symbolice české krajiny. V dnešní změti různých malířských "-ismů", patří obrazy Josefa Minaříka do tvůrčí sféry figurativního umění, v němž je symbolika a význam objektů srozumitelný a identifikačně přesvědčivý. Filozofický podtext těchto malířových krajin, někdy až zasněně melancholických, evokuje nutnost symbiózy člověka s přírodou a podtrhuje její dnes už karegorický imperativ.

Josef Minařík patří ke krajinářům, kteří ve výběru tématu zdůrazňují nutnost zachování přírodních krás nejen české krajiny jako tuscule člověka dnešní přetechnizované doby, svým způsobem odpoetizované. V této své tvůrčí a filozofické zpovědi patří k těm, kteří ač zachovávají svojí rodovou identitu, směřují k nadnárodním přírodním oblastem této planety, jejíž budoucí existence je určena vztahem k životnímu prostředí. Jeho dílo je současně svědectvím i mementem dnešní doby se zachováním individuálních a charakteristických znaků malířského rukopisu, bez jakékoliv snahy po efemérní podbízivosti.

Josef Minařík, malíř snů a skutečnosti, naplňuje tak myšlenku Alberta Einsteina: … nejkrásnější, co můžeme prožívat, je tajemno. To je základní pocit, který stojí u kolébky pravého umění a vědy.

PhDr. A. Bunny Král, CSc.
historik umění
(in: Who’s who in Europe, London-Paris-Bruxelles, vydává EU roč. 1999, Best of Europe 1995, 2000 osobností Evropy, gold print, vyd. EDB, Ed, Bruxelles)

Josef Mathias Minařík s číší vína.
Josef Mathias Minařík s číší vína.
Josef Mathias Minařík v ateliéru Heřmaň.
Josef Mathias Minařík v ateliéru Heřmaň.
J. M. Minařík s bratrancem generálem J. E. Velehradským z USA při jeho návštěvě s chotí Valdey v místě předků na Velehradu, Morava.
J. M. Minařík s bratrancem generálem J. E. Velehradským z USA při jeho návštěvě s chotí Valdey v místě předků na Velehradu, Morava.
Josef Mathias Minařík v galerii
Josef Mathias Minařík v galerii

Obrazy Josefa Mathiase Minaříka

Záznam ze skicáku mistra: Nejraději kreslím, když je téměř tma v krajině, kdy se vše nepodstatné ztratí a vyniká jen zemitost kraje, umocněná krásou, barevností temných tónů s tesklivým svitem oblohy.

Obrazy obnaženého srdce Josefa Minaříka

Je dobré se někdy ptát umělce na vznik jeho obrazů. Pokaždé však zjistíte, že Minaříkova tvorba vznikla z podivuhodných setkání především s rodnými Železnými horami (naznačené úvodními básnickými řádky Jaroslava Vrchlického), že jisté události krajin

Pár slov k malování Josefa Minaříka

Nevím, jak kdo, ale já jistě, když se dívám na obrazy Josefa Minaříka, mám pocit, že se dokořán otevřenýma očima propadám do poezie. Ó ne, nemýlíte se, každý ten Minaříkův obraz je malířský verš.

Minaříkovo malování

Snad už první čáry, linie, které kreslil Josef Minařík jako kluk, postihovaly obrys Železných hor. Silueta Lichnice je jistojistě zafixována v sítnici jeho oka pro všechny časy.

Krajinou Antonína Chittussiho

Úpatí Železných hor, Ronov nad Doubravou, Běstvina se svým chrámem Jana Blažeje Santiniho, a především údolí řeky Doubravy byly domovem a inspirací pro Antonína Chittussiho, později pro mladého Jindřicha Pruchu…

Galerie MATHIAS
Josef Mathias Minařík Josefská 1
602 00 Brno

tel.: +420 731 182 249
josef.mathias.minarik@gmail.com
www.galerieminarik.cz